Ticaret Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatı Vekalet Ücretlerinin Dağıtımına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge yürürlüğe girmiştir

25 Ocak 2021Ticaret Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatı Vekalet Ücretlerinin Dağıtımına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge, Genel Müdürlük Makamının 22/01/2021 tarihli Onayı ile yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Yönergeye burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.