Hukuk Müşavirliği Hizmet İçi Eğitim Programı Düzenlenmiştir

 

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı hukuk birimlerinde görevli memurlara yönelik dava ve icra takiplerinde yaşanan bazı sorunların çözüme kavuşturulması, dava ve icra takiplerine ilişkin iş ve işlemlerde uygulama birliğinin sağlanması ve ortak strateji geliştirilmesi amacıyla 13-14 Mart 2017 tarihlerinde hizmet içi eğitim programı düzenlenmiştir.
 
Program kapsamında, Protokol Kuralları, Resmi Yazışma Kuralları ve Dosya Arşivleme, Hukuk Yönetim Sistemi, İlama Bağlı Borç Ödemeleri konularında eğitim verilmiştir.