Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Çalışma Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapıldı

 

Hukuk İşleri Müdürlükleri ve Hukuk İşleri Servislerinin kaldırılması sonucunda, 2003 yılında kurulan mülga HKM Hukuk İşleri ve Kaçakçılıkla Mücadele şubesi tarafından yerine getirilen, daha sonra hukuk işleri şubeleri veya servislerince yerine getirilen ancak bir takım tereddütlere yol açan görevlerin ilgili şubeler tarafından yerine getirilmesini teminen Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Çalışma Yönetmeliği'nde Bakanlık Makamının 15/9/2017 tarihli Onayı ile değişiklik yapıldı.
 
Yapılan değişikliklerin işlenmiş olduğu Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Çalışma Yönetmeliğine burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.