Dava ve İcra Takipleri ile Bunlara Bağlı İş ve İşlemlerde Uyulacak Usul ve Esaslar hakkında 19/8/2016 tarihli ve 2016/1 sayılı Genelge'de Değişiklik Yapıldı

Dava ve İcra Takipleri ile Bunlara Bağlı İş ve İşlemlerde Uyulacak Usul ve Esaslar hakkında 19/8/2016 tarihli ve 2016/1 sayılı Genelge'de Bakanlık Makamının 25/9/2017 tarihli Onayı ile değişiklik yapıldı.

Yapılan değişikliklerin işlenmiş olduğu Genelgeye burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.