Dava ve İcra Takipleri ile Bunlara Bağlı İş ve İşlemlerde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında 2020/1 Sayılı Genelge'de Değişiklik Yapılmıştır

21 Mayıs 2020

Dava ve İcra Takipleri ile Bunlara Bağlı İş ve İşlemlerde Uyulacak Usul ve Esaslar hakkında 2020/1 sayılı Genelge'de Bakanlık Makamının 20/05/2020 tarihli Onayı ile değişiklik yapılmıştır.

Değişikliklerin işlenmiş olduğu Genelge'ye burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.