Misyon ve Vizyonumuz

21 Ağustos 2019

Misyonumuz
 

Bakanlığımız hizmetlerine ilişkin iş ve işlemlerde hukuk danışmanlığı yapmak ve Bakanlığımızın taraf olduğu davalar ile diğer yargısal işlemlerde Bakanlığı temsil etmek görevlerini, Bakanlığımız hak ve menfaatlerini gözeterek hukuk devleti ilkesi çerçevesinde yerine getirmek.


Vizyonumuz

Kurum içi ve dışı hukuki uyuşmazlıkların en aza indirildiği bir Ticaret Bakanlığı.
 

Temel İlkeler

  1. Hukuk Devleti,
  2. Tarafsızlık ve şeffaflık,
  3. Bakanlığımızın taraf olduğu uyuşmazlıklarda, tarafların hak ve menfaatlerinin dengeli olarak değerlendirilerek adil ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesi,
  4. Davaları usul ekonomisine uygun olarak takip etme,
  5. Mahkeme kararlarının hukuka uygun olarak adil, süratli ve en az masrafla verilebilmesine yardımcı olma.